De oprichting
Waar het houden van een simpele enquête al wel niet toe kan leiden. De bezoekers bij De Kul konden een formulier invullen waarin werd gevraagd of er behoefte was aan een jongerencarnavalsvereniging. Uit de hele regio kwamen reacties en het was verbazingwekkend om te zien dat velen het plan ondersteunden door een positief signaal af te geven. Ook al kwamen ze niet uit Denekamp… Na Succesvolle enquête werd er een oprichtingsvergadering gehouden. Op die vergadering waren zo’n vijftig personen aanwezig. Veelal vriendengroepen als Discotrappers, Spurryclub en Emmaüsgangers ondersteunden de oprichting van de Greune Köttelpeerkes. Met name de Discotrappers zetten flink de schouders eronder en leverden veelal de bestuursleden en raad van 11-leden. Omdat de Spurryclub de naam De Greune Köttelpeerkes had gebruikt bij het bouwen van een praalwagen, was het zoeken naar een passende naam ook niet meer zo moeilijk.
De eerste jaren was er nog wel sprake van een gezonde strijd tussen de carnavalsverenigingen onderling. De reeds bestaande verenigingen zagen De Greunen als een bedreiging, maar al snel kwam er begrip en waardering. In 1974 was de eerste Jonker van De Greunen een feit: Jonker Hannes I. Waarom Jonker? Dat was de volgende lijn van adelen ten opzichte van de Hoogheden van de al bestaande verenigingen en Jonker is een jonge edelman. Dat paste dus precies!
Carnaval1974Carnaval 1974 met de eerste Jonker en Sik van de Greunen

De Kul
De Greunen komen dus voort uit de jongeren die gingen stappen bij De Kul. Het was dan ook niet moeilijk om een residentie te kiezen. Ook De Köttelpeer’n hielden in die tijd residentie bij De Kul, maar dat werd opgelost. De Greunen gingen de kelder in en hielden daar hun feesten. Het was er altijd bomvol. Maar als de Jonker met zijn gevolg naar binnen trok, ging de mensenmassa keurig opzij.
Vanaf begin jaren tachtig maakten De Greunen gebruik van de grote zaal. De feesten werden steeds groter en pasten gewoon niet meer in de kelder. De grote zaal bood meer mogelijkheden voor de opkomst van de Jonker. De feesten bij De Kul kenmerkten zich altijd door de ongedwongen sfeer. Alles kon en alles mocht. Martin en Ans Olde Dubbelink stonden altijd klaar voor De Greunen. In 2004 werd er voor het laatst carnaval gevierd bij De Kul. Later dat jaar ging De Kul voorgoed dicht. Het einde van een tijdperk, maar iedereen weet dat De Kul voor altijd aan De Greunen verbonden zal blijven.
De KulDe enige echte officiele KUL-letters, in de originele kleuren, zoals ze ooit aan de gevel aan de Wilhelminastraat-kant hingen. Nu hangen ze in de loods van De Greunen.

Andere residenties
In 1999 sloot De Kul haar deuren en werd De Möll de nieuwe residentie. De Greunen hielden opkomst en Peerkesbal in sporthal Dorper Esch. Deze was helemaal omgetoverd tot feestzaal. In 2000 ging De Kul weer open, maar nu heette het Uitgaanscentrum Denekamp. De opkomst, het Peerkesbal en het carnavalsweekend kregen hun oude gezicht terug. In 2002 moesten De Greunen opnieuw op zoek naar een nieuwe residentie. Café De Möll werd een restaurant en De Greunen togen naar Het Wapen van Denekamp, dat vanaf 2004 De Musketier heet. In 2004 sloot Uitgaanscentrum Denekamp (De Kul) voorgoed haar deuren. De Greunen moesten op zoek naar een feestresidentie voor de Jonkeropkomst en het Peerkesbal. Dat werd ’t Wubbenhof, residentie van zustervereniging De Nachtuulkes.